Regulamin Sklepu

1 Sprzedaż produktów w sklepie online serwisu www.arboretumladek.pl prowadzi firma Arbor72Paweł Pachla z siedzibą w Lądku-Zdroju 57-540, ul.Kościuszki 18/2. NIP 8811162226.

*

2 Niniejszy Regulamin zawiera zbiór przepisów dotyczących sprzedaży  Przedmiotów za pośrednictwem serwisu  www.arboretumladek.pl Kupujący korzystający z serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.Aby dokonać zakupu kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu.

*

3 Zakupy na stronie arboretumladek.pl przebiegają w następujący sposób :a) Należy dokonać wyboru przedmiotu oraz dodać go do koszyka;b) gdy w koszyku znajdują się przedmioty które chcemy zakupić klikamy przejdź do płatności ;c) po zapoznaniu się z formularzem zamówienie wypełniamy pola obowiązkowe oraz opcjonalne jeśli zachodzi taka potrzeba ;d) w przypadku ZWIEDZANIA NOCNEGO bardzo ważne jest wpisanie daty zwiedzania .ZWIEDZANIE NOCNE możliwe jest tylko w wybrane dni podane na stronie ;e) po wypełnieniu formularza zamówienia należy zapoznać się z Regulaminem Sklepu i potwierdzić  to zaznaczając odpowiednie okienko , w przypadku nie zapoznania się z Regulaminem Sklepu zakup nie bedzie możliwy ;f) ostatnim etapem jest klinięcie na przycisk Kupuję i Płacę oraz dokonanie wyboru formy płatności ;g) w przypadku produktu : Bilet Wstępu  kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia e-mail Bilet w formie pdf który można pobrać i  wydrukować  .h) zakupiony Bilet należy okazać obsłudze arboretum przy wejściu w celu weryfikacji aktualności Biletu,  można okazać Bilet wydrukowany lub pobrany Bilet w formie pdf na smartfonie.i) dla zakupów grupowych w ilości Biletów od 10 wzwyż należy podać datę planowanego zwiedzania w formularzu zakupu.

*

4 Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez kupującego zamówieniu. Każdy zakupiony Bilet wskazuje jego rodzaj i ilość . Bilet jest ważny jednorazowo posiada unikalny numer oraz kod QR który jest skanowany przy wejściu do arboretum .

*

5 Przedmiot : bilet wstępu,  jest dostarczany kupującemu w formie elektronicznej i nie ma możliwości innych form dostarczenia Biletu. ! Uwaga ! Po podaniu prawidłowego e-maila bilet czasami może trafić do folderu Spam. Proszę sprawdzić w przypadku braku Biletu w poczcie głównej.

*

6 Na zakupione przedmioty firma Arbor72Paweł Pachla może wystawić fakturę jednak o tym fakcie należy poinformować w ciągu 7 dni od dokonania zakupu poprzez formularz kontaktowy , adres e-mail : arborladek@gmail.com lub telefonicznie 72-72-73-080. Odbiór faktury może nastąpić bezpośrednio przy wejściu do arboretum lub zostanie dostarczona pocztą w terminie do 7 dni na adres wskazany przez kupującego .

*

7 Zakup biletów online  przez serwis www.arboretumladek.pl  obarczony jest ryzykiem braku możliwości zwiedzania arboretum w wybranym przez kupującego terminie z różnych przyczyn niezależnych od sprzedającego,

*

8 Wykorzystanie zakupinych biletów online moze być niemożliwe w przypadku gdy arboretum jest nieczynne ze względu na :wichury i silne porywy wiatru, burze,Intensywne opady deszczu,Inne zdarzenia losowe uniemożliwiające udostępnienie ogrodu do zwiedzania.

*

9 O wszelkich zdarzeniach które uniemożliwią zwiedzanie arboretum zostaną wydane odpowiednie powiadomienia w mediach publicznych. A w przypadku załamania pogody kupujący obowiązany jest do kontaktu z obsługą arboretum w celu potwierdzenia czy w taki dzień arboretum jest czynne zwiedzania pod numerem telefonu 72-72-73-080. 

*

10 W przypadkach uniemożliwiających zwiedzanie arboretum wymienionych w punkcie 8 kupującemu przysługuje środków za zakupione Bilety online.

*

11 Zakupione Bilety online są ważne od 1 maja do 31 października i można je wykorzystać w dowolny dzień w którym arboretum jest udostępnione do zwiedzania.

*

12 Godziny oraz dni w których arboretum można zwiedzać są udostępnione publicznie w odpowiedniej zakładce serwisu www.arboretumladek.pl. 

*

13 W przypadku zakupu biletów online zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy potwierdzonej opłatą za zamówione Bilety online .

*

14 Pomimo braku ustawowego obowiązku zwrotu środków za Bilety zakupione droga elektroniczną firma Arbor72Paweł Pachla przyjmuje dobrą praktykę i umożliwi zwrot środków za zakup biletów indywidualnych natomiast za zakup grupowy od 10 osób i powyżej zostanie pobrana prowizja 40% wartości zakupu jeśli rezygnacja ze zwiedzania nastąpi do 7 dni przed planowanym zwiedzaniem.

*

15 Zwroty środków za zakupione Bilety online nastąpią w terminie do 14 dni od zgłoszenia. Zgłosić rezygnację że zwiedzania należy przez formularz kontaktowy w odpowiedniej zakładce serwisu www.arboretumladek.pl e-mail : arborladek@gmail.com lub telefonicznie. Podstawą do zwrotu środków jest podanie numerów seryjnych zakupinych biletów oraz podanie innych danych umożliwiających zwrot środków dla kupującego.

*

16 Standardowe Bilety online w cenach zgodnych z cennikiem zwiedzania dostępnym w odpowiedniej zakładce serwisu www.arboretumladek.pl nie uprawniają do uczestnictwa w organizowanych na terenie arboretum wydarzeniach, eventach w tym koncertach i spektaklach które mogą być płatne na osobnych zasadach. W przypadku chęci uczestnictwa w takich wydarzeniach kupujący którzy zakupili standardowe Bilety na  zwiedzanie obowiązani są wyrównać opłatę do wysokości opłaty za wydarzenie na miejscu przy wejściu do arboretum. 

*

17 Wszelkie reklamacje oraz uwagi powinny być zgłaszane przez kupującego za pośrednictwem adresu mailowego: arborladek@gmail.com w drodze listu poleconego przesłanego na adres siedziby lub telefonicznie 72-72-73-080

*

18 Firma Arbor72Paweł Pachla nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez kupującego.

*

19 Korzystanie ze sklepu w serwisie www.arboretumladek.pl podlega polityce prywatności udostępnionej publicznie na stronie www.arboretumladek.pl z którą należy się zapoznać ponad to kupujący wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości i inne.

*  

20 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

*

21 Regulamin obowiązuje od momentu składania zamówienie. 


Jeśli podoba Ci się stronka postaw kawkę autorowi :)
Postaw mi kawę na buycoffee.to
error: